Banner Advertisement

      
      你還沒有登入,
      請註冊  或  登入
      忘記密碼?按此
        
  Skip Navigation Links  
產品 首頁   關於我們   公司簡介   會員優惠   分店資料   你的建議 購物車
Skip Navigation Links.

本公司有以下種類的米供閣下選擇:

白米                               其他米種
                               (黑糯米,紅米,糙米)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購物籃是空的。


 優惠商品
全新至尊米皇【順發玉鳳香米】已經推出
【孖記麻辣腐乳】熱賣中


---------------------------
Copyright © 2009 Shun Fat Hong Limited. All Rights Reserved